1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Cảnh báo: Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH

Cảnh báo: Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH

Mô tả: Khi thực hiện chức năng Lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, nếu hóa đơn này đã được lập trên MISA SME.NET
thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo.

Khi đó, cần Lập chứng từ bán hàng bằng cách:

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.

2. Tìm đến hóa đơn được chương trình cảnh báo.

3. Nhấn Lập CTBH.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay