1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Xử lý hoá đơn đã lấy từ meInvoice về SME sau đó xoá bỏ trên meInvoice

Xử lý hoá đơn đã lấy từ meInvoice về SME sau đó xoá bỏ trên meInvoice

Nếu trên SME đã Lập chứng từ bán hàng cho hoá đơn lấy về từ meInvoice hoặc Lập hoá đơn cho hoá đơn lấy về từ meInvoice (với hoá đơn thay thế) sau đó lại xoá bỏ hoá đơn trên meInvoice thì xử lý dưới SME như sau:

1. Hoá đơn đã lấy về SME, nếu xoá bỏ trên meInvoice thì chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái hoá đơn trên phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu thành HĐ xoá bỏ. (Tự động cập nhật với tần suất 15 phút/lần hoặc sau khi nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice)

2. Chọn hoá đơn đã bị xoá bỏ trên meInvoice và thực hiện chức năng Xử lý hoá đơn xoá bỏ

3. Chương trình sẽ:

   • Tự động sinh Chứng từ xoá hoá đơn trong phân hệ Quản lý hoá đơn
   • Cập nhật trạng thái Hoá đơn trên SME thành HĐ xoá bỏ
   • Trường hợp Hoá đơn đã được Lập chứng từ bán hàng thì chương trình sẽ tách riêng Chứng từ bán hàng khỏi Hoá đơn. Khi đó, Kế toán cần thực hiện Xoá bỏ chứng từ bán hàng để đảm bảo tính chính xác do Hoá đơn đã bị xoá bỏ.
Cập nhật 27/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay