1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập hóa đơn cho hóa đơn lấy về từ meinvoice.vn

Lập hóa đơn cho hóa đơn lấy về từ meinvoice.vn

Mục đích: Giúp lập hóa đơn trên MISA SME.NET theo hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn để kê lên tờ khai thuế (Chức năng này được sử dụng trong các tình huống xem tại đây).

1. Chọn hóa đơn (lấy từ meInvoice.vn) muốn lập hóa đơn (trên MISA SME.NET) để kê lên tờ khai thuế.

Lưu ý: Có thể chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các hóa đơn.

2. Nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn. Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên hóa đơn (lấy từ meInvoice.vn) để lập hóa đơn tương ứng (trên MISA SME.NET) và kê lên tờ khai thuế.

3. Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên hóa đơn theo nhu cầu (nếu cần).

4. Nhấn Cất.

5. Nếu xuất hiện cảnh báo (như hình dưới) thì xử lý theo hướng dẫn tại Trường hợp 1: Hóa đơn lập trên meInvoice.vn đã lấy về MISA SME.NET để hạch toán doanh thu, sau đó mới xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice.vn

Lưu ý:

  • Chỉ có thể thực hiện chức năng này với Hóa đơn có trạng thái là HĐ thay thế hoặc HĐ xóa bỏ.
  • Nếu Khách hàng, Hàng hóa trên hóa đơn chưa có trong danh mục khách hàng, hàng hóa trên phần mềm thì thực hiện thêm mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

  • Trường hợp Khách hàng đã có trong danh mục khách hàng nhưng vẫn để trống thông tin Khách hàng thì cần kiểm tra lại xem thông tin Mã số thuế và tên Khách hàng khai báo trên danh mục đã chính xác chưa để chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó chọn lại Khách hàng trong danh mục.

Cập nhật 09/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay