Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 121                 Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                 Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386              Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336                Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422  Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK …

Có TK 112       Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1. Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.

2. Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3. Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Chi khác bằng tiền gửi” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Lựa chọn phương thức thanh toán.
  • Chọn nội dung thanh toán là Chi khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

 

Cập nhật 11/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay