Nộp thuế TNDN tạm tính bằng TGNH

1. Định khoản

Nợ TK 3334                        Thuế TNDN tạm tính

Có TK 1121                 Tiền gửi ngân hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

 1. Hàng quý, Kế toán thuế tính số thuế TNDN phải tạm nộp cho cơ quan thuế và lập đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản để nộp thuế
 2. Kế toán trưởng và giám đốc xem xét phê duyệt đề nghị thanh toán và chuyển kế toán thanh toán
 3. Kế toán thanh toán căn cứ vào đề nghị thanh toán, lập chứng từ nộp thuế điện tử chuyển tiền từ Tài khoản đã đăng ký vào Kho bạc Nhà nước hoặc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và chuyển ngân hàng
 4. Sau khi ngân hàng thực hiện chuyển khoản cho kho bạc nhà nước thì lập giấy báo Nợ báo lại cho đơn vị
 5. Kế toán thanh toán căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng để ghi sổ kế toán.

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Ngân hàng, nhấn Chi tiền.

2. Khai báo các Thông tin chung của Ủy nhiệm chi:

   • Chọn Tài khoản chi: Là tài khoản ngân hàng của đơn vị dùng để trích tiền nộp thuế.
   • Chọn Lý do chiThuế TNDN tạm tính.
   • Chọn Năm: là năm tính thuế TNDN (Ví dụ: Tháng 01/2020 nộp thuế tạm tính cho quý IV năm 2019 thì phải chọn Năm2019)

Lưu ý:  Cần chọn đúng Lý do chiThuế TNDN tạm tính và chọn đúng Năm tính thuế TNDN để khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, chương trình lấy đúng số liệu lên chỉ tiêu E1 (Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) 

   • Chọn Tài khoản nhận: Là tài khoản Kho bạc nhận tiền nộp thuế.

3. Tại tab Hạch toán: Nhập số tiền nộp thuế tạm tính vào cột Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Để in Ủy nhiệm chi, Nhấn In và chọn mẫu UNC của ngân hàng chuyển tiền.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 15/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay