Đối chiếu ngân hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

Hàng ngày, hàng tuần hoặc khi có yêu cầu. Bộ phần Kế toán thực hiện đối chiếu ngân hàng và thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Kế toán kiểm tra, đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của doanh nghiệp.
  2. Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân về đề xuất biện pháp xử lý.

2. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Đối chiếu ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Đối chiếu ngân hàng.

2. Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thu, chi tiền gửi theo các thông tin vừa chọn. 

3. Thực hiện đối chiếu số tiền trên sổ phụ và số tiền thu chi trên sổ kế toán của từng chứng từ => chứng từ nào khớp thì tích chọn, chứng từ nào chưa khớp thì cần kiểm tra nguyên nhân sai sót để sửa lại.

4. Nhập thông tin về Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng trên bảng đối chiếu.

5. Nếu thông tin Số dư cuối kỳ sau khi đối chiếu với Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng khớp nhau, kế toán nhấn chọn Xác nhận đối chiếu.

Lưu ý:

  • Trường hợp số liệu chưa khớp, kế toán có thể sử dụng chức năng Cất tạm để lưu giữ các thông tin đối chiếu vừa thiết lập. Sau khi tìm được nguyên nhân chênh lệch và tiến hành xử lý, Kế toán sẽ cập nhật lại thông tin chứng từ hoặc số dư trên sổ phụ ngân hàng, sau đó mới nhấn chọn chức năng Xác nhận đối chiếu.
  • Xem các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng và cách xử lý tại đây.
  • Trường hợp muốn huỷ kết quả đối chiếu của lần phát sinh gần nhất, kế toán chọn nhấn chọn chức năng Bỏ đối chiếu.

3. Lưu ý

Khi thực hiện đối chiếu ngân hàng vào cuối kỳ kế toán năm để quyết toán báo cáo tài chính, thì cần thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình Kiểm kê, đối chiếu thực tế.
Xem hướng dẫn tại đây (Xem mục 3. Quy trình thực hiện kiểm kê)

 

Cập nhật 11/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay