1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 2.3. Công thức thiết lập báo cáo Tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu

2.3. Công thức thiết lập báo cáo Tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) và Báo cáo tình hình tài chính (TT133) không cân.
Cách thao tác:
Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133), chọn chức năng Kiểm tra.
Việc báo cáo không cân có thể do một trong số các nguyên nhân sau:

Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân

 • Chọn mục Số dư ban đầu của TK nhập chưa cân để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện nhập số dư ban đầu để kiểm tra và nhập bổ sung số dư cho các tài khoản còn thiếu.
 • Sau khi nhập bổ sung số dư xong, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa được thực hiện kết chuyển lãi lỗ

 • Chọn mục Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa do chưa được kết chuyển lãi lỗ để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang tab Kết chuyển lãi lỗ của phân hệ Tổng hợp để lập bổ sung chứng từ kết chuyển lãi lỗ. (Chi tiết hướng dẫn lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ xem tại đây).
 • Sau khi lập xong chứng từ kết chuyển lãi lỗ, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Công thức báo cáo bị trùng lặp giữa các chỉ tiêu

 • Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở các nhiều chỉ tiêu để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
 • Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Công thức thiết lập chưa đúng với số dư của tài khoản

 • Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư Tài khoản để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
 • Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nập để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Tham khảo thêm các nguyên nhân dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu trên các báo cáo tài chính khác:

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay