1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 8.2. Đã lập phiếu xuất kho nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu khác với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí

8.2. Đã lập phiếu xuất kho nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu khác với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí

Hướng dẫn

Trường hợp trong kỳ có phiếu xuất kho bán hàng nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất kho, dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các phiếu xuất kho có sai sót.

Các trường hợp sai sót:

Trường hợp 1: Đã lập phiếu xuất kho bán hàng nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ

Mô tả: Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, chương trình hiển thị dòng phiếu xuất có Số lượng xuất nhưng Số lượng bán bằng 0.

Giải pháp: Lập chứng từ bán hàng để ghi nhận doanh thu của hàng hóa đã xuất bán:

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng.

2. Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho, nhấn vào biểu tượng

3. Tích chọn Lập từ phiếu xuất.

4. Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn phiếu xuất muốn lập chứng từ ghi nhận doanh thu.

5. Kiểm tra thông tin trên chứng từ bán hàng và điều chỉnh lại (nếu cần).

6. Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Số lượng ghi nhận doanh thu không bằng với số lượng đã xuất kho

Mô tả: Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, chương trình hiển thị dòng phiếu xuất kho có Số lượng xuấtSố lượng bán không khớp nhau.

Giải pháp:

1. Nhấn vào số chứng từ để mở phiếu xuất kho lên kiểm tra.

2. Trên phiếu xuất kho, nhấn vào số chứng từ bán hàng tham chiếu để mở chứng từ bán hàng lên kiểm tra.

3. Đối chiếu với thực tế để kiểm tra nguyên nhân chênh lệch. Nếu chênh lệch do sai sót, thì điều chỉnh lại số lượng trên Chứng từ bán hàng hoặc Phiếu xuất kho cho khớp nhau.

4. Nếu sửa Phiếu xuất kho: cần tính lại giá xuất kho để tránh tình trạng sai lệch giá của của các phiếu xuất đã phát sinh sau phiếu xuất này. Xem hướng dẫn tính giá xuất kho tại đây.

5. Nếu sửa Chứng từ bán hàng: cần lưu ý trường hợp chứng từ bán hàng đã lập hóa đơn riêng, sau khi sửa chứng từ bán hàng thì chương trình sẽ không cập nhật thay đổi lên hóa đơn tương ứng. Vì vậy, cần sửa lại số lượng trên hóa đơn khớp với chứng từ bán hàng như sau:

 • Trên chứng từ bán hàng, nhấn vào số hóa đơn tham chiếu để mở hóa đơn lên.
 • Nhấn Sửa và sửa lại số lượng trên hóa đơn.
 • Nhấn Cất.
 • Trường hợp hóa đơn đã được kê thuế thì cũng cần cập nhật lại số liệu trên tờ khai như sau:

Lưu ý: (Có thể xem danh sách chênh lệch giữa Bảng kê thuế GTGT và sổ cái tại đây).

  • Mở Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trên tờ khai có hóa đơn được điều chỉnh số lượng.
  • Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ.
  • Nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật những thay đổi của hóa đơn lên tờ khai.
Cập nhật 28/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay