Chọn báo giá

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các báo giá đã được lập trên tab Báo giá.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, thiết lập chế độ lập từ báo giá bằng cách nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn báo giá.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một báo giá, kế toán chọn báo giá tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều báo giá, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo báo giá, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay