Chọn hợp đồng bán

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các hợp đồng bán hàng đã được lập trên phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, thiết lập chế độ lập từ hợp đồng bán bằng cách nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn hợp đồng bán.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng bán:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một hợp đồng bán, kế toán chọn hợp đồng bán tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều hợp đồng bán, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng bán tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo hợp đồng bán, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị muốn ghi nhận doanh thu nhiều lần cho 1 hợp đồng thì kế toán thể sửa lại số lượng hàng bán lần này theo số lượng giao thực tế, sau đó thể tiếp tục ghi nhận doanh thu cho số lượng còn lại của hợp đồng.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay