Chọn phiếu xuất

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các phiếu xuất kho đã được lập trên phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho. Áp dụng trong trường hợp lập phiếu xuất kho trước, sau đó mới nhập chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, thiết lập chế độ lập từ phiếu xuất kho bằng cách nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn phiếu xuất kho.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm phiếu xuất kho:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một phiếu xuất kho, kế toán chọn phiếu xuất kho tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều phiếu xuất kho, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm phiếu xuất kho tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo phiếu xuất kho, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin phiếu xuất vừa được chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay