Chọn chứng từ mua hàng

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các Chứng từ mua hàngChứng từ mua hàng nhiều hóa đơn đã được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, thiết lập chế độ lập từ chứng từ mua hàng bằng cách nhấn vào biểu tượng.
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn chứng từ mua hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một chứng từ mua hàng, kế toán chọn chứng từ mua hàng tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều chứng từ mua hàng, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo chứng từ mua hàng, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ mua hàng được tích chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay