Chọn chứng từ chuyển kho

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các chứng từ chuyển kho đã được lập đã được lập trên phân hệ Kho\tab Chuyển kho.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng tích chọn vào mục Kiêm phiếu xuất kho.
  • Thiết lập chế độ lập từ chứng từ chuyển kho bằng cách nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn chứng từ chuyển kho.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ chuyển kho, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các chứng từ chuyển kho có mặt hàng được bán, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ chuyển kho được tích chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay