Chọn chứng từ bán hàng

Cho phép lập hoá đơn bán hàng từ các chứng từ bán hàng đã được lập trên phân hệ tab Bán hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một hoá đơn bán hàng, nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn chứng từ bán hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo chứng từ bán hàng, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng từ chứng từ bán hàng đã chọn ra hoá đơn bán hàng.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay