Cập nhật nhóm CCDC

Cho phép chọn 1 hay nhiều CCDC để cập nhật nhóm CCDC.

Cách thao tác

Trên tab Sổ theo dõi CCDC, chọn một hay nhiều CCDC, click chuột phải chọn Cập nhật nhóm CCDC

Nhập tên nhóm CCDC, hoặc sổ danh sách chọn từ nhóm CCDC đã được lập, nhấn Đồng ý.

Sổ theo dõi CCDC sau khi cập nhật nhóm CCDC

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay