Ghi tăng CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc

Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, hệ thống sẽ cho phép kế toán lấy thông tin của các CCDC đã được khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại).

Cách thao tác

  • Khi thực hiện Ghi tăng CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ hệ thống sổ…
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm CCDC, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn CCDC, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy toàn bộ thông tin về CCDC sang sổ đang làm việc.

  • Nhấn Ghi tăng để lưu thông tin CCDC vào sổ đang làm việc.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay