1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. CCDC
 6. Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Cho phép thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc từ các chứng từ ghi giảm TSCĐ.

Cách thao tác

 • Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ.
 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm TSCĐ bị ghi giảm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các TSCĐ và nhấn Chọn.

 • Khai báo thêm các thông tin về loại CCDC, lý do ghi tăng, ngày ghi tăng, số kỳ phân bổ,…

 • Khai báo lại thông tin đơn vị sử dụng CCDC (nếu có thay đổi).

 • Nhấn Ghi tăng.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay