Chọn vai trò cho người dùng

Cho phép chọn các vai trò đã được khai báo trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn cho từng người dùng.

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
  • Chọn người dùng trên màn hình danh sách người dùng, sau đó trên tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:

  • Tích chọn các vai trò muốn phân quyền cho người dùng.
  • Nhấn biểu tượng “…” để chọn chi nhánh làm việc cho người dùng.

  • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn xoá nhanh vai trò cho người dùng, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Vai trò.

2. Riêng với người dùng có vai trò Là quản trị hệ thống, sẽ không được phép chọn hoặc loại bỏ vai trò ADMIN mặc định mang đi của hệ thống.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay