1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Hệ thống
 5. Thiết lập máy chủ gửi email báo cáo, chứng từ

Thiết lập máy chủ gửi email báo cáo, chứng từ

1. Nội dung

Giúp thiết lập máy chủ để gửi báo cáo, chứng từ cho Giám đốc, Khách hàng, Nhà cung cấp…qua email.

2. Hướng dẫn 

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập gửi email.

Lưu ý: Việc Thiết lập máy chủ gửi email phải được thực hiện bởi từng Người dùng, trên từng Dữ liệu kế toán. Nếu muốn thiết lập chung cho toàn bộ người dùng trên một dữ liệu Kế toán thì phải thiết lập với vai trò admin và tích chọn Toàn bộ công ty

2. Nếu đã thiết lập email gửi hóa đơn điện tử thì có thể sao chép thiết lập này để thiết lập gửi email chứng từ, báo cáo như sau:

3. Nếu tự thiết lập thì: Lựa chọn Nhà cung cấp có sẵn trong danh sách:

 • Nếu chọn Server mail MISA: chương trình sẽ dùng dịch vụ email của MISA để gửi thư,  khai báo Email nhận phản hồi để nhận Email phản hồi khi Khách hàng/Nhà cung cấp/Giám đốc…trả lời (reply) thư gửi từ mail MISA.

 • Nếu chọn một trong các nhà cung cấp: Gmail; Hotmail; Outlook Mail; Yahoo Mail  thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Tên người gửi/Email gửi: Để người nhận email biết được thông tin người gửi. (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi”. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Mật khẩu Email: nhập mật khẩu đăng nhập vào Email gửi => Chương trình sẽ sử dụng email khai báo tại đây để gửi mail.  

 • Nếu chọn nhà cung cấp: Khác thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Máy chủ mailCổng và Phương thức bảo mật: Kế toán liên hệ với Quản trị mạng của công ty để được cung cấp thông tin.
  • Tên người gửi/Email gửi: Để người nhận email biết được thông tin người gửi. (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi”. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Tên đăng nhập Email/Mật khẩu Email: nhập tài khoản đăng nhập vào Email của người gửi => Chương trình sẽ sử dụng email khai báo tại đây để gửi mail.  

4. Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không. 

5. Nếu thiết lập chưa đúng thì thực hiện lại (Với các nhà cung cấp: Gmail; Hotmail; Outlook Mail; Yahoo Mail nhấn Thiết lập nâng cao để xem toàn bộ thông tin thiết lập)

6. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể tự thiết lập nội dung email theo nhu cầu theo hướng dẫn tại đây.
  • Xem một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục tại đây.
Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay