Khai báo hình thức thanh toán

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo thêm các hình thức thanh toán phát sinh tại Doanh nghiệp phục vụ cho công tác xuất hóa đơn.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Khác\Hình thức thanh toán.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Tên hình thức thanh toán, nhấn Cất.

4. Chọn hình thức thanh toán phát sinh khi lập hóa đơn.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay