Mục thu/chi

1. Nội dung

Giúp thiết lập các khoản mục Thu/chi phục vụ cho việc lập Báo cáo dự báo dòng tiềnBáo cáo dòng tiền.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi.

2. Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến.

3. Có thể thiết lập:

  • Thêm mục Thu/chi.
  • Thiết lập mục thu/chi là thu/chi Định kỳ => Phục vụ cho việc lập Dự báo dòng tiền.

  • Xóa mục thu/chi

  • Ngừng theo dõi mục thu/chi (để không lấy số liệu lên báo cáo)

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay