1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R5
  5. Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng, có thể thấy được thông tin các khoản tạm ứng từ đầu kỳ do chuyển từ năm trước sang

Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng, có thể thấy được thông tin các khoản tạm ứng từ đầu kỳ do chuyển từ năm trước sang

  • Trước phiên bản R5: Khi thực hiện Quyết toán cho từng lần tạm ứng, chương trình không hiển thị được các khoản tạm ứng phát sinh từ năm trước (đang được ghi nhận vào số dư đầu kỳ của TK141)
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Khi thực hiện Quyết toán cho từng lần tạm ứng, hiển thị được các khoản tạm ứng phát sinh từ năm trước. Theo đó:
    • Chỉ cần chọn thời gian tìm kiếm chứng từ tạm ứng có ngày bắt đầu < ngày bắt đầu dữ liệu, chương trình sẽ lấy lên cả các khoản tạm ứng đang được ghi nhận vào số dư đầu kỳ của TK141

Lưu ý: Nếu khai báo số dư đầu kỳ của TK141 chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…thì khi quyết toán tạm ứng, chương trình hiển thị các khoản tạm ứng đầu kỳ theo từng dòng chi tiết.

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay