1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Tiện ích
 5. Kiểm tra sai lệch công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa.

Kiểm tra sai lệch công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa.

Tự động kiểm tra, đối chiếu công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa và hướng dẫn cách khắc phục các sai sót đã phát hiện theo từng nội dung kiểm tra:

1. Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch công nợ theo hóa đơn:

   • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
   • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn.

Lưu ý: Nhấn vào các chức năng tương ứng tại cột Xử lý để thực hiện nhanh chóng.

2. Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch Tồn kho vật tư hàng hóa:

  • Chương trình liệt kê danh sách các chứng từ có sai lệch.
  • Thực hiện theo hướng dẫn tại cột Hướng dẫn xử lý để xử lý sai lệch tồn kho vật tư hàng hóa.

Lưu ý: Có thể mở lại giao diện Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn/tồn kho vật tư hàng hóa bằng cách: vào menu Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Tab Công nợ khách hàng/ Tab Công nợ Nhà cung cấp/ Tab Tồn kho vật tư hàng hóa/ Kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa.

 

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay