1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ hóa đơn, chứng từ bán hàng lấy về từ CUKCUK

Kiểm tra và ghi sổ hóa đơn, chứng từ bán hàng lấy về từ CUKCUK

1. Hóa đơn, chứng từ bán hàng sẽ được lấy tương ứng về các tab Bán hàng và tab Xuất hóa đơn.

Lưu ý:

    • tab Xuất hóa đơn chỉ lấy về các HĐĐT của Chứng từ Bán hàng qua đối tác giao hàng và lấy về HĐĐT trong tình huống sau:
     • Bước 1: Lấy chứng từ bán hàng (chưa được xuất HĐĐT) từ CUKCUK về MISA SME.NET
     • Bước 2: Xuất HĐĐT cho chứng từ bán hàng đó trên CUKCUK
     • Bước 3: Lấy dữ liệu về MISA SME.NET: Khi đó HĐĐT trên CUKCUK sẽ được lấy về tab Xuất hóa đơn trên MISA SME.NET
    • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ CUKCUK (thể hiện số chứng từ trên CUKCUK) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên CUKCUK.

    • Với chứng từ Bán hàng có nhiều hình thức thanh toán, chương trình sẽ sinh thêm chứng từ thu tiền (Mỗi hình thức thanh toán là một chứng từ).

Lưu ý: Trường hợp cùng thanh toán bằng thẻ nhưng chọn tài khoản ngân hàng khác nhau thì vẫn coi là nhiều hình thức thanh toán)

    • Với chứng từ bán hàng qua đối tác giao hàng, trừ chiết khấu ngay khi giao hàng và đã xuất hóa đơn => Khi lấy về SME sẽ tạo thành:
     • 1 Chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn: Có thêm dòng hàng CKDOITAC để ghi nhận khoản chiết khấu cho đối tác giao hàng.
     • 1 Hóa đơn riêng
    • Với chứng từ bán hàng qua đối tác giao hàng, không trừ chiết khấu ngay khi giao hàng và đã xuất hóa đơn => Khi lấy về SME sẽ tạo thành:
     • 1 chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn
     • 1 Hóa đơn riêng

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

  • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên CUKCUK thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa chứng từ trên CUKCUK:
    • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
    • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.

    • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK

   • Trường hợp Xóa chứng từ trên CUKCUK: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
   • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ (nếu Sửa nhầm).
   • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ muốn chuyển lạI.
   • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK
Cập nhật 05/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay