1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R5
 5. Nếu chứng từ đã được sửa ghi sổ lại bởi người khác thì cảnh báo nêu rõ người đã thực hiện ghi sổ lại và có hướng dẫn khắc phục

Nếu chứng từ đã được sửa ghi sổ lại bởi người khác thì cảnh báo nêu rõ người đã thực hiện ghi sổ lại và có hướng dẫn khắc phục

 • Trước phiên bản R5:
  • Trường hợp 1: Nhiều người dùng cùng mở một chứng từ cùng lúc, chứng từ đang có trạng thái Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, chỉ cần 1 trong số những người dùng đó Bỏ ghi sổ/Ghi sổ chứng từ, những người dùng còn lại sẽ không thể Bỏ ghi sổ/Ghi sổ được, chương trình hiển thị cảnh báo Chứng từ đã được sửa bởi người khác => Câu cảnh báo này không rõ ràng nên không xác định được ai đang sửa chứng từ và cần xử lý như thế nào?
  • Trường hợp 2: Chứng từ ở trạng thái Bỏ ghi sổ, 1 người dùng mở lên sửa nhưng chưa Cất thì người dùng khác vẫn mở lên sửa được nhưng khi Cất chứng từ, chương trình cảnh báo Chứng từ đã được sửa bởi người khác (chỉ người dùng mở chứng từ đầu tiên mới có thể cất được)
  • Trường hợp 3: Trường hợp chứng từ được lập từ một chứng từ khác. Ví dụ tình huống: Người dùng A Lập hoá đơn từ chứng từ bán hàng nhưng chưa cất hoá đơn ==> sau đó người dùng B sửa chứng từ bán hàng và chưa cất ==> người dùng A Cất hoá đơn (trước người dùng B) ==> người dùng B cất chứng từ bán hàng thì chương trình không cho phép Cất.

 • Từ phiên bản R5 trở đi: Với các tình huống trên, chương trình hiển thị cảnh báo nêu rõ thông tin người đã sửa chứng từ và hướng dẫn cách xử lý, cụ thể như sau:
  • Trường hợp 1Khi người dùng khác nhấn Bỏ ghi sổ/Ghi sổ.

  • Trường hợp 2 và 3: Khi người dùng khác nhấn Cất chứng từ

Lưu ý: Phạm vi đáp ứng gồm: phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Kho, Tổng hợp, TSCĐ, CCDC

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay