1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ chứng từ nhập/xuất/chuyển kho lấy về từ MISA eShop

Kiểm tra và ghi sổ chứng từ nhập/xuất/chuyển kho lấy về từ MISA eShop

1. Chứng từ nhập/xuất/chuyển kho sẽ được lấy tương ứng về các tab Nhập, xuất kho; tab Chuyển kho

Lưu ý:

    • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ eShop (thể hiện số chứng từ trên eShop) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên eShop.

    • Ngoài Phiếu Nhập kho lấy về cùng chứng từ mua hàng, trả lại hàng bán, thì chương trình còn lấy về SME các Phiếu nhập kho sau:
     • Nhập kho khác
     • Điều chuyển từ cửa hàng khác
     • Nhập kho kiểm kê
     • Nhập kho hàng trả lại – nghiệp vụ chuyển hoàn
    • Ngoài Phiếu Xuất kho được lấy về cùng chứng từ bán hàng, trả lại hàng mua, thì chương trình còn lấy về SME các phiếu Xuất kho sau:
     • Xuất kho khác
     • Xuất kho điều chuyển
     • Xuất kho kiểm kê
     • Xuất kho bán hàng qua đơn đặt hàng 
    • Chứng từ Chuyển kho (loại xuất chuyển kho nội bộ) trên eShop lấy về SME thành Phiếu chuyển kho (loại xuất chuyển kho nội bộ)

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

  • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên MISA eShop thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa chứng từ trên MISA eShop:
    • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
    • Trên MISA eShop: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.

    • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ MISA eShop

   • Trường hợp Xóa chứng từ trên MISA eShop: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
   • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ (nếu Sửa nhầm).
   • Trên MISA eShop: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ muốn chuyển lạI.
   • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ MISA eShop
Cập nhật 06/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay