1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ chứng từ thu/chi tiền gửi lấy về từ MISA eShop

Kiểm tra và ghi sổ chứng từ thu/chi tiền gửi lấy về từ MISA eShop

1. Chứng từ Thu/chi tiền gửi sẽ được lấy tương ứng về tab Thu, chi tiền

Lưu ý:

    • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ eShop (thể hiện số chứng từ trên eShop) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên eShop.

    • Ngoài Chứng từ thu tiền gửi lấy về cùng chứng từ Bán hàng; trả lại hàng mua, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ thu tiền gửi sau:
     • Chứng từ thu tiền gửi khác
     • Chứng từ thu nợ tiền gửi
     • Chứng từ thu đặt cọc tiền gửi
    • Ngoài Chứng từ chi tiền gửi lấy về cùng chứng từ Mua hàng; trả lại hàng bán, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ chi tiền gửi sau:
     • Chứng từ chi tiền gửi khác
     • Chứng từ chi trả nợ tiền mặt

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

  • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên MISA eShop thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa chứng từ trên MISA eShop:
    • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
    • Trên MISA eShop: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.

    • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ MISA eShop

   • Trường hợp Xóa chứng từ trên MISA eShop: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
   • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ (nếu Sửa nhầm).
   • Trên MISA eShop: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ muốn chuyển lạI.
   • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ MISA eShop
Cập nhật 06/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay