1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Kho
 6. Nhập kho hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Nhập kho hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhận hàng giữ hộ, hàng gửi bán từ các đơn vị khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Doanh nghiệp thực hiện lập biên bản xác nhận về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất của số hàng hóa nhận giữ hộ, nhận giử bán.
 2. Sau khi lập biên bản, doanh nghiệp tiến hàng nhập kho số lượng hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gửi bán…
 3. Kế toán theo dõi riêng trên sổ quản trị hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại

Lưu ý:

 • Các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất nhập khẩu… không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được phản ánh là hàng tồn kho.
 • Khi nhận hàng hàng giữ hộ, nhận hàng gửi bán, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính: chi tiết về số lượng, chủng loại, quy
  cách, phẩm chất của từng loại.

=> Toàn bộ hàng hóa nhận bán hộ, ký quỹ, ký cược sẽ được phản ánh vào chỉ tiêu tại mục b thuộc nội dung 29 “Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán” (TT 200) và “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp” tại mục b thuộc nội dung 14 “Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính” trên Thuyết minh Báo cáo tài chính (TT 133)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

(Đối với những đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ nhận hàng giữ hộ, nhận gia công, hay bán hộ, ký gửi, trước khi hạch toán kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa). 

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho.

 • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
 • Chọn giá trị là Hàng hoá bán hộ, ký gửi tại cột Hàng hóa giữ hộ, bán hộ.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

Cập nhật 15/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay