1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?

Để kiểm tra nguyên nhân dẫn đến lệch kho và sổ cái, Bạn xem báo cáo đối chiếu theo hướng dẫn sau:

 • Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái
 • Chọn kỳ báo cáo làm khoảng thời gian cần xem
 • Kỳ đối chiếu chọn Tùy chọn
 • Chọn kho và TK kho tương ứng đang bị lệch

 • Bấm vào Xem chi tiết để kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh
 • Khi xem chi tiết Bạn lọc theo các nguyên nhân để kiểm tra và xử lý theo hướng dẫn sau:
 1. Chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng không ghi vào sổ kho hoặc không hạch toán vào tài khoản kho nhưng được ghi vào sổ kho => Xem hướng dẫn xử lý theo link tại đây.
 2. Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết, hay tổng chi phí mua hàng hoặc chi phí hải quan phân bổ khác với tỷ lệ tương ứng => xem hướng dẫn xử lý tại đây

 

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay