Nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn:Tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 152, 156, 611…     Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333                 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133                         Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331             Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 152, 156           Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333                Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331                Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu 

Nợ TK 152, 156             Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)

Có TK 331                Phải trả người bán

Có TK 3332             Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào số thuế phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chi tiền mặt để nộp thuế  hàng nhập khẩu.
  2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt
  5. Sau khi nộp thuế xong, nhân viên đi nộp thuế sẽ giao lại cho kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp thuế của Kho bạc.
  6. Kế toán thanh toán sau khi nhận được giấy xác nhận nộp thuế sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:

  • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế hàng nhập khẩu.
  • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các chứng từ mua hàng nhập khẩu còn số thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.
  • Tích chọn loại thuế muốn nộp theo từng lần nhập khẩu
  • Tích chọn chứng từ mua hàng nhập khẩu cần nộp thuế

Lưu ý: Nếu tích chọn Không lấy thuế GTGT hàng nhập khẩu có tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133, chương trình sẽ không lấy lên số thuế GTGT có hạch toán tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133 trên chứng từ mua hàng nhập khẩu

3. Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

4. Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.

5. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay