Nộp thuế TNDN tạm tính bằng tiền mặt

1. Định khoản

Nợ TK 3334                        Thuế TNDN tạm tính

Có TK 1111               Tiền mặt 

2. Mô tả nghiệp vụ

 1. Hàng quý, Kế toán thuế tính số thuế TNDN phải tạm nộp cho cơ quan thuế và lập đề nghị thanh toán bằng tiền mặt để nộp thuế
 2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 4. Kế toán thuế nhận tiền và đi nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế.
 5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Quỹ, nhấn Chi tiền.

2. Khai báo các Thông tin chung của phiếu chi:

   • Chọn Lý do chiThuế TNDN tạm tính.
   • Chọn Năm: là năm tính thuế TNDN (Ví dụ: Tháng 01/2020 nộp thuế tạm tính cho quý IV năm 2019 thì phải chọn Năm2019)

Lưu ý:  Cần chọn đúng Lý do chiThuế TNDN tạm tính và chọn đúng Năm tính thuế TNDN để khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, chương trình lấy đúng số liệu lên chỉ tiêu E1 (Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động SXKD) 

3. Tại tab Hạch toán: Nhập số tiền nộp thuế tạm tính vào cột Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Để in Phiếu chi, Nhấn In và chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ .

Cập nhật 15/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay