Quản lý lệnh chuyển tiền

1. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi kế toán lập lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ được quản lý trên tab Lệnh chuyển tiền. Kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ sau:

 • Xem thông tin lệnh chuyển tiền
 • Phê duyệt lệnh chuyển tiền
 • Thu hồi lệnh chuyển tiền
 • Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện được chức năng này:

 • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn thao tác (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
 • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Lệnh chuyển tiền (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền

Lưu ý: Trên tab Lệnh chuyển tiền, chương trình chỉ hiển thị các ngân hàng đã khai báo trong danh mục tài khoản ngân hàng mà MISA hỗ trợ kết nối. Ngoài ra, có thể kết nối với ngân hàng điện tử tại đây bằng cách chọn ngân hàng điện tử và nhập thông tin tài khoản kết nối.

2. Chương trình cho phép kế toán thực hiện những chức năng sau:

Xem thông tin lệnh chuyển tiền
Trên tab Lệnh chuyển tiền, chọn giao dịch muốn xem thông tin chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Thông tin chuyển tiền

Lưu ý: Riêng với ngâng hàng OCB tạm thời chưa đáp ứng tra cứu được Trạng thái của lệnh chuyển tiền

Ghi nhận phí chuyển tiền
1. Trên tab Lệnh chuyển tiền, chọn giao dịch muốn ghi nhận Phí chuyển tiền.

Lưu ý: Chỉ có thể Ghi nhận phí chuyển tiền với giao dịch:

   • Có Đối tượng chịu phí là Đơn vị chuyển tiền
   • Có trạng thái là Đã chuyển tiền
   • Có trạng thái Hạch toán phí chuyển tiền là Chưa hạch toán.

2. Nhấn chuột phải, chọn Ghi nhận phí chuyển tiền => Chương trình tự động hạch toán thêm dòng phí chuyển tiền trên Ủy nhiệm chi tương ứng.

3. Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ như (tài khoản hạch toán, số tiền phí…), có thể chỉnh lại theo nhu cầu (nếu cần).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Với UNC đã có phát sinh đối trừ chứng từ thì chỉ có thể ghi nhận được phí chuyển tiền sau khi bỏ đối trừ 
 • Nếu UNC thuộc kỳ đã khóa sổ thì chỉ có thể ghi nhận được phí chuyển tiền sau khi bỏ khóa sổ. Hoặc nếu không muốn bỏ khóa sổ có thể lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận khoản phí chuyển tiền này.

Phê duyệt lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này, kế toán phải được phân quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây) và chỉ có thể phê duyệt lệnh chuyển tiền có trạng thái Chờ kiểm duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

Xem hướng dẫn phê duyệt lệnh chuyển tiền tại đây.

Thu hồi lệnh chuyển tiền
Xem hướng dẫn tại đây.
Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền
Chọn lệnh chuyển tiền muốn xem nhật ký trên danh sách lệnh chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Nhật ký giao dịch.

Lưu ý: Có thể xuất khẩu danh sách lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xuất khẩu (tài khoản phải được phân quyền chức năng Xuất khẩu Excel trên Lệnh chuyển tiền. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Cập nhật 04/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay