1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Tổng hợp
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Tổng hợp

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Tổng hợp

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Lập chứng từ nghiệp vụ khác
2. Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
3. Lập chứng từ ghi sổ (nếu ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ)
4. Hạch toán ngoại tệ
5. Quản lý các chi phí trả trước
6. Quản lý các khoản doanh thu nhận trước

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Tính tỷ giá xuất quỹ
2. Kết chuyển lãi lỗ
3. Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác (nếu muốn xác định lãi lỗ cho từng hợp đồng/công trình/đơn hàng/đơn vị)
4. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

5. In sổ sách, chứng từ
6. Lập báo cáo quản trị

7. Lập báo cáo phân tích tài chính

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

ĐẦU NĂM:
1. Tạo mới dữ liệu từ năm trước (nếu muốn quản lý mỗi năm một dữ liệu)

2. Kết chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước.
CUỐI NĂM:
1. Kiểm kê, đối chiếu thực tế:

2. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

4. Lập và kiểm tra BCTC
5. Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
6. Khóa sổ kỳ kế toán 

 

Cập nhật 01/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay