1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Trên MISA SME.NET, việc tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh

2. Khi xuất kho, chọn xuất của lần nhập nào

Lưu ý: Việc xuất kho được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho

    • Trên chứng từ xuất kho, nhấn vào dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập, sau đó nhấn F8 và chọn chứng từ nhập tương ứng.
    • Thực hiện lần lượt cho tất cả các dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

Cập nhật 25/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay