1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Trên MISA SME.NET, việc quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng đại lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các cửa hàng, đại lý

2. Khai báo thông tin trình dược viên, cộng tác viên

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý đã khai báo ở bước 1

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho trình dược viên, cộng tác viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các trình dược viên/cộng tác viên đã khai báo ở bước 2

4. Ghi nhận công nợ được thu hồi theo trình dược viên, cộng tác viên

5. Xem báo cáo công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên

6. Xem báo công nợ theo cửa hàng, đại lý

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay