Khai báo nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo thông tin Nhân viên trong doanh nghiệp để phục vụ cho công tác:

   • Lập bảng chấm công, tính lương, thanh toán lương…
   • Lập tờ khai thuế TNCN
   • Quản trị các thông tin theo Nhân viên như: Xem báo cáo doanh thu theo nhân viên; Báo cáo công nợ tạm ứng theo Nhân viên; Báo cáo công nợ khách hàng theo nhân viên…

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo thông tin nhân viên. Trong đó:

   • Để Lập bảng tính lương: Cần khai báo đầy đủ thông tin Lương thỏa thuận hoặc Hệ số lươngLương đóng bảo hiểm; Số người phụ thuộc.

   • Để Thanh toán lương qua dịch vụ Ngân hàng điện tử (MISA Bankhub): Cần khai báo đầy đủ thông tin Tài khoản ngân hàng (làm tài khoản nhận lương) của Nhân viên

   • Để Lập tờ khai thuế TNCNNgoài các thông tin cần khai báo để Lập bảng tính lương, cần khai báo:
    • Mã số thuế; Loại hợp đồng (Cần cập nhật lại Loại hợp đồng của Nhân viên mỗi khi có thay đổi để lấy đúng số liệu lên tờ khai thuế TNCN)

    • Danh sách người phụ thuộc của từng Nhân viên

Lưu ý: Người phụ thuộc trong danh sách khai báo tại đây phải khớp với số lượng tại ô Số người phụ thuộc (xem ảnh trên) thì số liệu lấy lên tờ khai thuế TNCN mới chính xác.

   • Ngoài ra, có thể khai báo bổ sung các thông tin khác theo nhu cầu quản lý (riêng các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp nhân viên khai báo vai trò là khách hàng/nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Là khách hàngLà nhà cung cấp => thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàngdanh mục nhà cung cấp với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân

2. Đối với những nhân viên không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 14/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay