Gộp nhân viên

Cho phép gộp thông tin của nhiều nhân viên thành một nhà cung cấp duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên

  • Chọn nhân viên trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn nhân viên trên giao diện gộp nhân viên.
  • Tích chọn nhân viên sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong nhân viên, nhấn Gộp.
Cập nhật 12/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay