Gộp nhà cung cấp

Cho phép gộp thông tin của nhiều nhà cung cấp thành một nhà cung cấp duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp

  • Chọn nhà cung cấp trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn nhà cung cấp trên giao diện gộp nhà cung cấp.
  • Tích chọn nhà cung cấp sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong nhà cung cấp, nhấn Gộp.
Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay