Lập bảng tính lương

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi đến kỳ tính lương, kế toán tạo bảng lương để thực hiện tính toán các khoản thu nhập và khấu trừ cho nhân viên trong doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thiết lập các quy định phục vụ cho việc tính lương
1. Thiết lập quy định lương. Xem tại đây.

2. Xác định cơ sở tính lương căn bản

 • Thiết lập các tùy chọn liên quan đến việc lâp bảng lương:
  • Tích chọn Lương thỏa thuận, nếu muốn tính lương của nhân viên theo mức lương thỏa thuận giữa nhân viên và doanh nghiệp.
  • Tích chọn Mức lương tối thiểu và hệ số lương, nếu muốn tính lương của nhân viên theo hệ số lương nhân viên được hưởng và mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.
  • Tích chọn Hiển thị cột tạm ứng 141 trên bảng lương nếu doanh nghiệp có phát sinh các bảng lương tạm ứngtrong tháng.
 • Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

Lưu ý: Bước này thường chỉ cần thực hiện một lần trước khi thực hiện tính lương trên phần mềm, khi Nhà nước có những thay đổi liên quan đến các quy định trên hoặc khi doanh nghiệp thay đổi lại cách thức tính lương.

Bước 2: Lập bảng tính lương
 • Vào phân hệ Tiền lương\tab Tính lương, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn loại bảng lương cần lập là Lương cố định, Lương thời gian theo buổi, Lương thời gian theo giờ hoặc Lương tạm ứng.
 • Chọn thời gian và đơn vị cần lập bảng lương.
 • Kế toán có thể lựa chọn lập bảng lương từ một bảng lương đã có trên hệ thống hoặc tạo mới hoàn toàn:
  • Tích chọn Tạo mới dựa trên bảng lương khác, hệ thống sẽ lấy toàn bộ thông tin từ bảng lương cũ sang bảng lương mới
  • Tích chọn Tạo mới hoàn toàn, hệ thống sẽ tạo một bảng lương căn cứ vào thông tin từ bảng chấm công.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống tự động sinh ra bảng lương căn cứ vào thông tin đã thiết lập.

Lưu ý:

 • Với các cột trên bảng lương, hệ thống đã thiết lập sẵn công thức cho các cột đó. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể sửa lại bằng cách để chuột tại cột cần sửa, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập công thức cho cột.
 • Thuế TNCN được tính dựa trên Biểu tính thuế thu nhập đã được phần mềm thiết lập sẵn. Kế toán vẫn có thể thiết lập lại Biểu tính thuế thu nhập theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.

 • Sau khi thiết lập xong bảng lương, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Nếu trong tháng đã lập bảng lương tạm ứng rồi thì khi lập bảng lương phần mềm sẽ tự động tổng hợp lương đã tạm ứng lên bảng lương để tính ra tiền lương thực trả

2. Trường hợp muốn phân bổ tiền lương của nhân viên vào giá thành sản phẩm, kế toán sau khi lập bảng lương xong có thể chọn chức năng Phân bổ lương trên thanh công cụ.


3. Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị, thì khi lập bảng lương sẽ cho phép lựa chọn tạo mới hoàn toàn hoặc tạo dựa từ một bảng lương đã có.

 

Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay