1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tiền lương
 6. Khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng thì làm thế nào?

Khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

Khi vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương thì không lên hoặc lên sai Số còn phải trả hoặc không lên nhân viên cần trả lương.

2. Cách xử lý

Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán nợ TK 334 trước thời điểm trả lương

Trước thời điểm trả lương, nếu có chứng từ hạch toán Nợ TK 334 (theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên) thì Số còn phải trả sẽ trừ đi số tiền hạch toán Nợ TK 334.
Giải pháp:

 • Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương
 • Tại dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, nhấn Xem lịch sử trả lương.
 • Kiểm tra chứng từ:
  • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 334 đúng thì Số còn phải trả là đúng.
  • Nếu chứng từ hạch toán Nợ TK 334 sai thì xóa chứng từ đó đi và thực hiện trả lương lại.

Nguyên nhân 2: Đã có chứng từ trả lương cho các tháng sau, nhưng sau đó lại sửa lại bảng lương các tháng trước

Giải pháp:

 • Vào mục Báo cáo\Tổng hợp\Sổ chi tiết các tài khoản.
 • Chọn khoảng thời gian từ tháng thực hiện sửa bảng lương đến hết năm.
 • Tích chọn TK 334. Nhấn Đồng ý.

 • Xóa toàn bộ các chứng từ trả lương và thực hiện trả lương lại.
Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay