Tôi muốn hạch toán lương tháng 13 trên phần mềm thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

Trường hợp 1: Không lập bảng lương trên phần mềm

Bước 1: Căn cứ vào số tiền phải trả, Vào Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán chi phí lương:

Nợ TK 641, 642, 622, 154…/ Có TK 334

Bước 2: Khi thanh toán tiền lương cho người lao động, căn cứ vào hình thức thanh toán, Hạch toán trong Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi:

Nợ TK 334/ Có TK 111, 112

Trường hợp 2: Lập bảng lương trên phần mềm

Bước 1: Thêm 1 cột Lương tháng 13 trên bảng lương

  • Căn cứ vào chi phí bạn hạch toán tháng nào thì trên bảng lương tháng đó thực hiện thêm cột như link hướng dẫn tại đây

  • Thiết lập hạch toán chi phí lương cho cột đã thêm theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tại cột lương tháng 13 trên bảng, thực hiện nhập số tiền lương tháng 13 của từng nhân viên

Bước 3: Sau khi bảng lương hoàn thiện, nhấn Cất để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương hoặc thực hiện hạch toán theo hướng dẫn tại đây

Bước 4: Thực hiện trả lương theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay