1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi đã xóa bỏ hóa đơn nhưng doanh thu, giá vốn vẫn còn ghi nhận trên dữ liệu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi đã xóa bỏ hóa đơn nhưng doanh thu, giá vốn vẫn còn ghi nhận trên dữ liệu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào khi đã xóa bỏ hóa đơn nhưng doanh thu, giá vốn vẫn còn ghi nhận trên dữ liệu?

Làm thế nào khi đã xóa bỏ hóa đơn nhưng doanh thu, giá vốn vẫn còn ghi nhận trên dữ liệu?

Biểu hiện:

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, phát hiện ra sai xót nên xóa bỏ và không cần lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn này nhưng doanh thu, giá vốn của hóa đơn vẫn còn ghi nhận trên các báo cáo.

Nguyên nhân:

Hóa đơn được lập kèm chứng từ bán hàng, sau khi thực hiện xóa bỏ trong Quản lý hóa đơn, phần mềm chỉ tách hóa đơn đó ra khỏi chứng từ bán hàng mà không xóa chứng từ bán hàng đó nên doanh thu và giá vốn vẫn còn ghi nhận.

Giải pháp:

Nếu Bạn không cần lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn vừa xóa bỏ thì mở lại chứng từ bán hàng được lập kèm hóa đơn trước đó, thực hiện Bỏ ghi/ Xóa.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay