Lập bảng tổng hợp chấm công

Cho phép lập bảng tổng hợp chấm công để phục vụ cho công tác tính lương hàng tháng.

Cách thao tác

Lập bảng tổng hợp chấm công theo buổi

 • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tổng hợp chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tổng hợp chấm công chọn chức năng Thêm).
 • Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo buổi.

 • Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tổng hợp chấm công, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Có thể nhập trực tiếp số ngày công phát sinh trong tháng theo từng loại công phát sinh hoặc lấy thông tin tổng hợp chấm công từ một tệp excel thông qua chức năng Nhập khẩu trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem tại đây.
 • Sau khi khai báo xong bảng tổng hợp chấm công, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in. Kế toán có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lập bảng tổng hợp chấm công theo giờ

 • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tổng hợp chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tổng hợp chấm công chọn chức năng Thêm).
 • Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo giờ.

 • Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tổng hợp chấm công, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Có thể nhập trực tiếp số giờ công phát sinh trong tháng theo từng loại công phát sinh hoặc lấy thông tin tổng hợp chấm công từ một tệp excel thông qua chức năng Nhập khẩu trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.
 • Sau khi khai báo xong bảng tổng hợp chấm công, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in. Kế toán có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý

1. Có thể lập bảng chấm công tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết đã được lập trên tab Chấm công bằng cách tích chọn thông tin Tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết khi khai báo bảng tổng hợp hợp chấm công.

2. Để thêm mới hoặc xoá bỏ thông tin về một nhân viên trên bảng chấm công, nhấn chuột phải trên bảng tổng hợp chấm công và chọn chức năng Thêm mới hoặc Xoá dòng.

3. Để sao chép dữ liệu chấm công cho các dòng phía dưới, chọn dữ liệu muốn sao chép, nhấn chuột phải trên bảng tổng hợp chấm công và chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới.

4. Từ bảng tổng hợp chấm công, có thể lập luôn bảng tính lương bằng cách chọn chức năng Sinh bảng lương trên thanh công cụ.

5. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), hệ thống không cho phép lập bảng tổng hợp chấm công cho các chi nhánh có thời gian trùng nhau. Đồng thời, bảng tổng hợp chấm công được lập khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay