Tra cứu lịch sử giao dịch

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
 • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch (hoặc vào Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu lịch sử giao dịch)

2. Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu.

3. Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết tại tab Thông tin giao dịch.

4. Với các giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA SME.NET, kế toán có thể lập Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi/Phiếu thu (rút tiền gửi về nhập quỹ); Phiếu chi (nộp tiền mặt vào TKNH) hoặc Phiếu chuyển tiền nội bộ từ những giao dịch đó. Cách thực hiện như sau:

 • Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập chứng từ.
 • Nhấn chuột phải và chọn loại chứng từ muốn lập:
  • Giao dịch thu tiền có thể lập Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửiChứng từ chuyển tiền nội bộ.
  • Giao dịch chi tiền có thể lập Phiếu thu; Chứng từ chi tiền gửi và Chứng từ chuyển tiền nội bộ.

 • Chương trình tự động lấy thông tin trên giao dịch lên chứng từ có thể chỉnh sửa thông tin (nếu cần)

 • Nhấn Cất

4. Lưu ý

 • Ngân hàng giới hạn khoảng thời gian có thể tra cứu được lịch sử giao dịch như sau:
  • Ngân hàng Techcombank: Tối đa 3 tháng từ ngày hiện tại trở về trước.
  • Ngân hàng OCB: Tối đa 1 năm từ ngày hiện tại trở về trước
 • Có thể lập nhiều chứng từ cho một giao dịch nếu tổng số tiền trên các chứng từ nhỏ hơn số tiền trên giao dịch
 • Có thể chọn nhiều giao dịch để lập một chứng từ với điều kiện các giao dịch có cùng Loại giao dịch; Ngày giao dịch; Đối tượng giao dịch Loại tiền
 • Chỉ có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản thanh toán.
 • Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
 • Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.
 • Riêng với ngân hàng OCB tạm thời chưa hỗ trợ lấy được thông tin Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ
Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay