1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R5
 5. Trên các báo cáo theo hợp đồng biết được từng hợp đồng thuộc dự án nào để tổng hợp số liệu theo dự án và hợp đồng con

Trên các báo cáo theo hợp đồng biết được từng hợp đồng thuộc dự án nào để tổng hợp số liệu theo dự án và hợp đồng con

 • Trước phiên bản R5: Trường hợp đơn vị tạo một Dự án bao gồm nhiều hợp đồng con, nhưng khi xem các báo cáo thống kê theo hợp đồng (Ví dụ: Tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng…) thì chỉ có thể chọn xem theo Dự án hoặc xem theo Hợp đồng mà không xem được báo cáo tổng hợp theo cả Dự án và Hợp đồng => Không đánh giá tổng quát được hiệu quả của từng Dự án và Hợp đồng bên trong.
 • Từ phiên bản R5 trở đi: Có thể xem được báo cáo tổng hợp theo cả Dự án và Hợp đồng

Để xem được báo cáo như trên cần thực hiện các bước sau:

1. Mở báo cáo thống kê theo Hợp đồng cần xem. Các báo cáo chương trình đáp ứng gồm:

   • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (thống kê theo hợp đồng)
   • Chi tiết công nợ phải thu khách hàng (thống kê theo hợp đồng)
   • Tổng hợp công nợ nhân viên theo hợp đồng
   • Tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng
   • Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
   • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

2. Sửa mẫu báo cáo để hiển thị cột Thuộc dự án. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Tổng hợp báo cáo theo chỉ tiêu Thuộc dự án. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay