1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Cảnh báo: Với hóa đơn thay thế, phần mềm sẽ tự động lập chứng từ xóa hóa đơn trên hóa đơn gốc

Cảnh báo: Với hóa đơn thay thế, phần mềm sẽ tự động lập chứng từ xóa hóa đơn trên hóa đơn gốc

Khi Lập chứng từ bán hàng hoặc Lập hóa đơn cho hóa đơn thay thế lấy từ meInvoice.vn, nếu trước đó hóa đơn gốc (của hóa đơn thay thế đó) đã có ở trên MISA SME.NET (bằng cách tự lập trên MISA SME.NET hoặc lấy từ trên meInvoice.vn về để Lập chứng từ bán hàng hoặc Lập hóa đơn), thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo do Hóa đơn lập cho hóa đơn thay thế đang bị trùng với hóa đơn gốc (lập trên MISA SME.NET hoặc lập cho hóa đơn thay thế lấy từ meInvoice.vn).

Nếu thực hiện Lập chứng từ bán hàng hoặc Lập hóa đơn trong trường hợp mô tả ở trên. Chương trình sẽ thực hiện thêm các bước sau:

1. Lập chứng từ xóa hóa đơn trên MISA SME.NET (để xóa hóa đơn gốc tránh bị trùng với hóa đơn lập cho hóa đơn thay thế)

2. Hóa đơn gốc sẽ cập nhật trạng thái thành HĐ xóa bỏ (để kê lên tờ khai thuế)

3. Nếu hóa đơn gốc được lập kèm chứng từ bán hàng thì sẽ được tách riêng ra.

Cập nhật 18/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay