1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Vận tải
  5. Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Khai báo phương tiện vận chuyển là công trình

Bước 2: Ghi nhận chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh liên quan đến phương tiện vận chuyển có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng.

  • Trên chứng từ ghi nhận chi phí, tại cột Công trình/Vụ việc: cần chọn phương tiện vận chuyển tương ứng.

Ví dụ trên phân hệ Quỹ

Bước 3: Ghi nhận doanh thu theo Phương tiện vận chuyển

=> Khi lập Chứng từ bán hàng, tại cột Công trình/Vụ việc: cần chọn phương tiện vận chuyển tương ứng.

Bước 4: Thu, chi tiền liên quan đến Phương tiện vận chuyển

Việc thu, chi tiền liên quan đến Phương tiện vận chuyển có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng

Bước 5: Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Phương tiện vận chuyển

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay