Quản lý doanh thu theo từng phòng vé

Việc quản lý doanh thu theo từng phòng vé được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Khai báo các phòng bán vé

Bước 3: Ghi nhận doanh số bán hàng cho từng nhân viên bán vé
=> Khi lập Chứng từ bán hàng, chọn thông tin Nhân viên bán hàng là nhân viên bán vé đã khai báo ở bước 2
Bước 4: Xem báo cáo bán hàng theo từng phòng vé
Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay