1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Kho
 6. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ

Nợ TK 155                     Thành phẩm

Có TK 154               Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để tháo dỡ thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Tùy thuộc vào nhu cầu hàng hóa để bán hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh tháo dỡ hàng hóa
 2. Căn cứ vào lệnh tháo dỡ kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi tháo dỡ
 6. Sau khi tháo dỡ hàng hóa, bộ phận tháo dỡ yêu cầu nhập kho thành phẩm tháo dỡ
 7. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 8. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 9. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo hàng hóa tháo dỡ
 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.
 • Khai báo các thông tin khác của hàng hóa (các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo).

 • Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên hàng hóa trên tab Định mức nguyên vật liệu.

 • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Lưu ý: Dù hàng hóa tháo dỡ không phải là thành phẩm thì tại mục Tính chất ở bước khai báo này vẫn chọn là Thành phẩm, để có thể khai báo được định mức nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa đó.

Bước 2: Lập lệnh tháo dỡ hàng hóa
 • Vào phân hệ Kho\tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn tính chất là Tháo dỡ.
 • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn hàng hóa cần tháo dỡ.
 • Nhập số lượng hàng hóa cần tháo dỡ, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa từ danh mục vật tư hàng hóa lên.

 • Khai báo các thông tin khác của lệnh tháo dỡ, nhấn Cất.

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho hàng hóa được tháo dỡ
 • Sau khi cất giữ xong lệnh tháo dỡ, nhấn chọn chức năng Lập PX trên thanh công cụ.

 • Hệ thống tự động lấy thông tin về hàng hóa từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ xuất kho hàng hóa để tháo dỡ.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được tháo dỡ
 • Trên chứng từ lệnh tháo dỡ hàng hóa, nhấn chọn chức năng Lập PN trên thanh công cụ.

 • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được tháo dỡ từ lệnh tháo dỡ sang chứng từ nhập kho.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho, nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho, nhập kho trên
tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho, nhập kho vào sổ kho

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay