Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang tài khoản của ngân hàng khác trong công ty, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

2.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền tiền từ từ tài khoản của ngân hàng, sang tài khoản của ngân hàng khác, đồng thời lập giấy báo Nợ

3.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 13/01/2015, kế toán thanh toán chuyển 50.000.000đ từ tài khoản ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sang tài khoản ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chuyển tiền nội bộ từ tài khoản ngân hàng này sang ngân hàng khác" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chuyển tiền nội bộ:

Chuyen_tien_noi_bo_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ chuyển tiền nội bộ